چهارشنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۸
  • نمايشگاه ۲۰۱۹ EQUIP AUTO پاريس

    نمايشگاه ۲۰۱۹ EQUIP AUTO، در حوزه خدمات پس از فروش  از ۱۵ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹، برای ۵ روز ميزبان دست اندركاران اين حوزه از بخش صنعت خودرو خواهد بود. سه استراتژي اصلي در نمايشگاه ۲۰۱۹ به موارد ذيل اختصاص داده شده است كه هدف اصلي آن نوآوری در کسب …

    بیشتر بخوانید »